Terapije

Naše terapije mogu Vam pomoći da se oporavite, povratite svoje psihofizičko stanje, odličnu formu i izgled.

Pogledajte cenovnik

HIDROTERAPIJE

− terapijski bazen
− parcijalna podvodna masaža
− opšta podvodna masaža
− habard kada
− hidrogalvanska kada
− biserna kada

TERMOTERAPIJA

− aplikacija parafina po segmentu
− krio terapija
− Bioptron Pro-lampa
− IC Soluks

ELEKTROTERAPIJA

− stabilna galvanizacija
− elektroforeza lekova
− dijadinamične struje
− interferentne struje
− ultrazvuk
− subakvalni ultrazvuk
− ultrazvuk sa lekom-sonoforeza
− elektrostimulacija
− magnetoterapija
− TENS

KINEZITERAPIJA

− funkcionalni status
− vežbe opšte kondicije
− vežbe za cervikalni deo kičme
− vežbe za lumbosakralni deo kičme
− vežbe koordinacije
− vežbe korekcije hoda
− aktivne vežbe
− aktivno-potpomognute vežbe
− pasivne vežbe
− vežbe za deformitete kod dece(skolioza,kifoza,ravna stopala,…)
− program za hemiplegiju
− individualni rad sa decom (juvenilni arthritis, cerebrala…)
− vežbe na spravama ili ergobiciklu
− obuka hoda sa štakama
− vežbe hoda u razboju
− statičke vežbe

SHOCK WAVE TERAPIJA

− sve hronične upale tetivnih pripoja
− bol ramena sa ili bez kacifikacija
− calcar calcanei (okoštavanje pripoja uzdužnog svoda stopala na peti)
− patelarna tendinopatija (skakačko koleno)
− radijalni-ulnarni humeralni epikondilitis (teniski/golferski lakat)
− zapaljenje pripoja Ahilove tetive
− proksimalni iliotibijalni tetivni sindrom (trohanterično insertni tendinitis)

AKUPUNKTURA

− glavobolja
− nuralgija trigeminusa
− pareza facijalisa (rani stadijumi)
− pareza usled moždanog šloga
− periferne neuropatije
− noćno mokrenje (posle 5. godine kod dece)
− interkostalne neuralgije
− cervikobrahijalni sindrom, išijas
− bolovi u cercikalnom I lummbalnom segmentu,osteoarthritis kod bolnih stanja
− kod asmatičara, hipertoničara
− inkontintinencije urina
− Insomnije, depresije, facijalni tikovi
− multipla skleroza
− Parkinsonizmus
− postherpetična neuralgija
− hronični sinuzitisi
− migrene