Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će u subotu, 02. aprila 2016, biti održan još jedan stručni skup u „Termalu”, pod nazivom „Igre i igračke dece do tri godine starosti”.
Ovo je stručni skup medicinskih sestara i vaspitača koji rade u jaslicama, i time doprinose obogaćivanju iskustva i znanja u ovoj oblasti svih profesionalaca u predškolskim ustanovama.
Rad će se održavati u nekoliko faza: Rad po grupama, Igračka kao posrednik u komunikaciji sa decom i među decom i Praćenje dečije igre kao izvor informacija o detetu. Biće prisutni stručni saradnici, medicinske sestre, kao i predstavnici Centra za neformalno obrazovanje „Drugi korak”, dečije ustanove „Dečija radost” iz Iriga i Udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije (UMSPUS).
Prisutni će čuti izlaganja i prezentacije zaposlenih iz Beograda, Pećinaca, Temerina, Novih Banovaca, Bačkog Petrovca, Šida, Inđije, Stare Pazove, a neke od tema su „Igre dece i roditelja u funkciji opuštanja u periodu adaptacije”, „Igre bojama: crvići u potrazi za jabukama” i druge.
U periodu rada u grupama, samo jedna od brojnih tema je „Obogaćivanje sredine za učenje izradom didaktičkih sredstava”.
Sve vreme dok traje skup, učesnici će izlagati svoje radove do 15 minuta, dok je predviđeno da diskusija nakon svakog izlaganja bude 10 minuta. Očekuje se preko 100 učesnika, a prijavljeno je 30 stručnih radova.