Dana 12. januara 2016. godine, u hotelu „Termal“ u Vrdniku, održan je sastanak sindikalnih organizacija osam rehabilitacionih centara koji su u postupku privatizacije. Na spomenutom sastanku započeta je inicijativa u vidu zajedničkog i organizovanog rada svih rehabilitacionih centara i Specijalnih Bolnica koji su obuhvaćene ovim postupkom.

Na sastanku je jednoglasno donešeno više zaključaka o ciljevima ovog i budućih sastanaka.

  1. Sprečavanje privatizacije svih RH centara u postupku zbog zaštite opštih interesa bolesnih građana, društvene zajednice u celini i samih zaposlenih,
  2. Traženje odgovora na pitanje u kojoj meri i na koji način RH centri i SB predstavljaju opterećenje na budžet RS,
  3. Uključivanje organa lokalne samouprave u inicijativu sindikata i tražnje podrške istih,
  4. Uključivanje u rad i drugih sindikata na teritoriji RS unutar RH centara,
  5. Zahtevanje saradnje blagovremenih obaveštenja od nadležnih ministarstava (ministarstvo privrede, ministarstvo zdravlja i ministarstvo rada i socijalne politike) i drugih organa i uputili poziv za narednu sednicu,
  6. Podnošenje predloga direktorima za učešće u radu po gore navedenim pitanjima,
  7. Organizovanje eventualnih, zajedničkih protesta u slučaju odsustva podrške i razumevanja nadležnih organa,
  8. Upućivanje poziva medijima zarad prisustvovanja narednom sastanku,
  9. Zakazivanje sledećeg sastanka za 26. januar. 2016. godine u 12.00 u Vrnjačkoj banji, SB „Merkur“.