1. Kartama za ulaz na zatvorene i otvorene bazene Specijalne bolnice za rehabilitaciju „TERMAL“ Vrdnik za 2016. godinu produžava se važnost do 28.02.2017. godine.
  2. Svi posetioci koji poseduju karte opisane u stavu 1. ove Odluke moći će koristiti usluge bazena Specijalne bolnice za rehabilitaciju „TERMAL“ Vrdnik do 28.02.2017. godine