U sredu 16. marta održaće se stručan skup razmene iskustava opštine Srema na temu „Kako do uspešnijeg planiranja i realizacije mera dodatne podrške?“ u banji „Termal“ u Vrdniku.
Pored članova Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva opštine Irig, koordinatora projekta „Naša deca“, pa i članova Centra za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak“, prisutnima će se obratiti i članovi iz novosadske Školske uprave, Grupa za socijalnu inkluziju i iz Centra za obrazovne politike.
Razgovaraće se, između ostalog, o podršci deci socijalno osetljivih grupa kroz sistem, o podršci Srbiji kroz EU sredstva, o unapređenju profesionalne podrške u zajednici, koja je važan korak u inkluziji dece, a na kraju će se diskutovati i izdefinisati preporuka o načetim temama, sa fokusom na lokalni nivo.
Razmena iskustava je od izuzetnog značaja kako bi se definisao sistem koji je do sada funkcionisao, kako bi se utvrdili propusti ukoliko ih ima i pronašao način za poboljšanje dosadašnjeg sistema delovanja za decu socijalno osetljivih grupa na lokalu.
Biće prisutni predstavnici opština Irig, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Inđija, Ruma, Šid i Pećinci, a očekuje se preko 40 učesnika. Skup se organizuje u okviru projekta „Naša deca“, koji sprovodi „Vrdničak“ u partnerstvu sa iriškom opštinom.
Podsećamo da je SB „Termal“ prva ustanova koja je obezbedila deci sa smetnjama u razvoju, sa teritorije opštine Irig, da uživaju u našim otvorenim i zatvorenim bazenima sa termalnom vodom.