Javne nabavke

Pravilnik o postupku javne nabavke i nabavki na koje se zakon ne primenjuje SB Termal pdf
Plan javnih nabavki SB „Termal“ za 2018. godinu pdf

План јавних набавки СБ Термал за 2018 годину – измене и допуне бр. 1

План јавних набавки СБ Термал за 2019. годину

Измена број 1 Плана јавних набавки СБ Термал за 2019. годину

Измена број 2 Плана јавних набавки СБ Термал за 2019. годину

2019

______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Канцеларијски материјал ЈНМВ 08/2019-1.1.2

Позив за подношење понуда ЈНМВ 08-2019-1.1.2- Канцеларијски материјал

Конкурсна документација за ЈНМВ 08-2019-1.1.2 – Канцеларијски материјал

______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Набавка путничког аутомобила по систему „старо за ново“ ЈНМВ 07/2019-1.1.19

Позив за подношење понуда – ЈНМВ 07-2019-1.1.19 – Набавка путничког аутомобила

Конкурсна документација за ЈНМВ 07-2019-1.1.19 – Набавка путничког аутомобила

Измена бр. 1 Конкурсне документације за ЈНМВ 07-2019-1.1.19. – Набавка путничког аутомобила

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 07-2019-1.1.19 – Набавка путничког…

Одлука о додели уговора ЈНМВ 07-2019-1.1.19. – Набавка путничког аутомобила…

_____________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Медицински апарати и опрема ЈНОП 06/2019-1.1.13

Позив за подношење понуда ЈНОП 06-2019-1.1.13 – Медицински апарати и опрема

Конкурсна документација за ЈНОП 06-2019-1.1.13 – Медицински апарати и опрема

Одлука о додели уговора ЈНОП 06-2019-1.1.13 – Медицински апарати и опрема

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 06-2019 -1.1.13 – Медицински апарати и опрема

______________________________________________________________________________

Јавна набавка услуга – Услуге израде пројектне документације ЈНОП 05/2019-1.2.1

Позив за подношење понуда – Услуге израде пројектне документације ЈНОП 05-2019-1.2.1

Конкурсна документација ЈНОП 05-2019-1.2.1 – Услуге израде пројектне документације

Питања и одговори ЈНОП 05-2019-1.2.1 (1)

Питања и одговори ЈНОП 05-2019-1.2.1 (2)

Питања и одговори ЈНОП 05-2019-1.2.1 (3)

Измена број 1 Конкурсне документације ЈНОП 05-2019-1.2.1 – Услуге израде пројектне документације

Обавештење о продужењу рока за пдношење понуда ЈНОП 05-2019-1.2.1 – Услуге израде пројектне документације

Одлука о додели уговора ЈНОП 05-2019-1.2.1 – Услуге израде пројектне документације

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 05-2019 -1.2.1 – Услуге израде пројектне документације

______________________________________________________________________________

Јавна набавка услуга – дезинфекција, дезинсекција и дератизација ЈНМВ 04/2019 – 1.2.8

Позив за подношење понуда ЈНМВ 04-2019-1.2.8 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Конкурсна документација ЈНМВ 04-2019-1.2.8 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Одлука о додели уговора ЈНМВ 04-2019-1.2.8 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 04-2019-1.2.8

______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 03/2019-1.1.1

Позив за подношење понуда ЈНОП 03-2019-1.1.1.

Конкурсна документација – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 03-2019-1.1.1

Измена и допуна конкурсне документације – Храна и прех. производи ЈНОП 03-2019-1.1.1

Додатне информације и појашњења конкурсне документације за ЈНОП 03-2019-1.1.1

Измене и допуне бр. 2 Конкурсне документација – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 03-2019-1.1.1

Измене и допуне бр. 3 Конкурсне документација – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 03-2019-1.1.1

Измене и допуне позива за подношење понуда ЈНОП 03-2019-1.1.1

Одлука о обустави поступка – Партија 1 Хлеб

Одлука о додели уговора – Партија 2 Брашно

Одлука о додели уговора – Партија 3 Поврће

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 03-2019-1.1.1. – Партија 1 Хлеб

Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 03-2019-1.1.1 – Партија 2 Брашно

Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 03-2019-1.1.1 – Партија 3 Поврће

______________________________________________________________________________

Јавна набавка радова – Радови на поправци и реконструкцији електроинсталација ЈНМВ 01/2019-1.3.6

Позив за подношење понуда – ЈНМВ 01-2019-1.3.6

Конкурсна документација – ЈНМВ 01-2019-1.3.6

Одлука о додели уговора ЈНМВ 01-2019-1.3.6 – Радови на поправци електроинсталација

Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ 01-2019-1.3.6

______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – електрична енергија ЈНОП 02/2019-1.1.3

Позив за подношење понуда ЈНОП 02-2019-1.1.3

Конкурсна документација ЈНОП 02-2019-1.1.3 Електрична енергија

Додатне информације и појашњења ЈНОП 02-2019-1.1.3

Измене и допуне конкурсне документација за ЈНОП 02-2019-1.1.3 Електрична енергија

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНОП 02-2019-1.1.3

Одлука о додели уговора ЈНОП 02-2019-1.1.3 – електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 02-2019 -1.1.3

_____________________________________________________________________________

2018

______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – набавка и уградња хипербаричне коморе ЈНОП 09/2018-1.1.15 

Позив за подношење понуда ЈНОП 09-2018 – 1.1.15

Конкурсна документација – ЈНОП 09-2018-1.1.15

Конкурсна документација – ЈНОП 09-2018-1.1.15 – Пречишћен текст

Одлука о додели уговора ЈНОП 09-2018-1.1.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 09-2018-1.1.15 – Хипербарична комора

______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Средства за одржавање базена ЈНМВ 08/2018-1.1.5

Позив за подношење понуда ЈНМВ 08-2018-1.1.5

Конкурсна документација за ЈНМВ 08-2018-1.1.5

Одлука о додели уговора ЈНМВ 08-2018-1.1.5 – Средства за одржавање базена

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 08-2018-1.1.5

______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Хемија и средства за одржавање хигијене ЈНМВ 07/2018-1.1.3

Позив за подношење понуда ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Конкурсна документација за ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Додатне информацие или појашњењима у вези ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Додатне информације и појашњења конкурсне документације бр. 2 ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за ЈНМВ 07-2018-1.1.3 (пречишћен текст)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда JNMV 07-2018-1.1.3

Одлука о додели уговора ЈНМВ 07-2018-1.1.3 – Хемија и средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 07-2018-1.1.3

______________________________________________________________________________

Javna nabavka dobara – Hrana i prehrambeni proizvodi JNOP 06/2018-1.1.1

Позив за подношење понуда ЈНОП 06-2018-1.1.1

Конкурсна документација – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 06-2018

Додатне информације и појашњења

Измене и допуне конкурсне документације ЈНОП 06-2018-1.1.1

Доадтне информације и појашњења бр. 2

Измене и допуне конкурсне документације бр. 2 ЈНОП 06-2018-1.1.1, 31.10.

Одлука о додели уговора – Партија 2

Одлука о додели уговора – Партија 3

Одлука о додели уговора – Партија 4

Одлука о додели уговора – Партија 5

Одлука о додели уговора – Партија 6

Одлука о додели уговора – Партија 7

Одлука о обустави поступка – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 06-2018-1.1.1 – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 06-2018-1.1.1 – Партија 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 06-2018-1.1.1 – Партија 4

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 06-2018-1.1.1 – Партија 5

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 06-2018-1.1.1 – Партија 6

Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 06-2018-1.1.1 – Партија 7

____________________________________________________________________________

Javna nabavka dobara – kancelarijski materijal JNMV 05/2018.
____________________________________________________________
Javna nabavka dobara – Medicinskih aparata i opreme JNOP 04/2018.

Позив за подношење понуда ЈНОП 04-2018

Конкурсна документација 

ODLUKA O DODELI UGOVORA JNOP 04-2018 medicinski aparati

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 3 med aparata JNOP 04-2018

________________________________________________________________________

Javna nabavka usluga – dezinfekcije, dezinsekcije  i deratizacije JNMV 03/2018-1.2.2.

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 03-2018-1.2.2.
Konkursna dokumentacija JNMV 3-2018 -1.2.2
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03-2018-1.2.2.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03-2018-1.2.2.


Javna nabavka dobara – aktivna električna energija JNOP 02/2018

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 02-2018-1.1.9. el energija
Konkursna dokumentacija JNOP 2-2018. el energija
Odluka o dodeli Ugovora JNOP 02-2018-1.1.9. el energija
Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 02-2018 – 1.1.9.  ел. енергија


Javna nabavka dobara – aparata osteodenzitometra (aparat Dexa) za merenje minimalne gustine kostiju JNMV 01/2018

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01-2018
Konkursna dokumentacija JNMV 1-2018
Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 1-2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju. JNMV 01-2018-1.1.13.
Odluka o dodeli Ugovora JNMV 01-2018.1.1.13.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 01-2018-1.1.13.