Javne nabavke

Pravilnik o postupku javne nabavke i nabavki na koje se zakon ne primenjuje SB Termal pdf


Plan javnih nabavki SB „Termal“ za 2018. godinu pdf

 

План јавних набавки СБ Термал за 2018 годину – измене и допуне бр. 1

 

2018

 

_______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Средства за одржавање базена ЈНМВ 08/2018-1.1.5

Позив за подношење понуда ЈНМВ 08-2018-1.1.5

Конкурсна документација за ЈНМВ 08-2018-1.1.5

_______________________________________________________________________________

Јавна набавка добара – Хемија и средства за одржавање хигијене ЈНМВ 07/2018-1.1.3

Позив за подношење понуда ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Конкурсна документација за ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Додатне информацие или појашњењима у вези ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Додатне информације и појашњења конкурсне документације бр. 2 ЈНМВ 07-2018-1.1.3

Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за ЈНМВ 07-2018-1.1.3 (пречишћен текст)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда JNMV 07-2018-1.1.3

_______________________________________________________________________________

Javna nabavka dobara – Hrana i prehrambeni proizvodi JNOP 06/2018-1.1.1

Позив за подношење понуда ЈНОП 06-2018-1.1.1

Конкурсна документација – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 06-2018

Додатне информације и појашњења

Измене и допуне конкурсне документације ЈНОП 06-2018-1.1.1

Доадтне информације и појашњења бр. 2

Измене и допуне конкурсне документације бр. 2 ЈНОП 06-2018-1.1.1, 31.10.

Одлука о додели уговора – Партија 2

Одлука о додели уговора – Партија 3

Одлука о додели уговора – Партија 4

Одлука о додели уговора – Партија 5

Одлука о додели уговора – Партија 6

Одлука о додели уговора – Партија 7

Одлука о обустави поступка – Партија 1

____________________________________________________________________________

Javna nabavka dobara – kancelarijski materijal JNMV 05/2018.
____________________________________________________________
Javna nabavka dobara – Medicinskih aparata i opreme JNOP 04/2018.

Позив за подношење понуда ЈНОП 04-2018

Конкурсна документација 

ODLUKA O DODELI UGOVORA JNOP 04-2018 medicinski aparati

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 3 med aparata JNOP 04-2018

________________________________________________________________________

Javna nabavka usluga – dezinfekcije, dezinsekcije  i deratizacije JNMV 03/2018-1.2.2.

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 03-2018-1.2.2.
Konkursna dokumentacija JNMV 3-2018 -1.2.2
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03-2018-1.2.2.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03-2018-1.2.2.


 

Javna nabavka dobara – aktivna električna energija JNOP 02/2018

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 02-2018-1.1.9. el energija
Konkursna dokumentacija JNOP 2-2018. el energija
Odluka o dodeli Ugovora JNOP 02-2018-1.1.9. el energija
Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 02-2018 – 1.1.9.  ел. енергија


 

Javna nabavka dobara – aparata osteodenzitometra (aparat Dexa) za merenje minimalne gustine kostiju JNMV 01/2018

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01-2018
Konkursna dokumentacija JNMV 1-2018
Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 1-2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju. JNMV 01-2018-1.1.13.
Odluka o dodeli Ugovora JNMV 01-2018.1.1.13.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 01-2018-1.1.13.