Javne nabavke

______________________________________________________________________________

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину.

______________________________________________________________________________

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину.

Измена број 1 Плана јавних набавки за 2022. годину од 07.04.2022. године

Измена број 2 Плана јавних набавки за 2022. годину од 08.07.2022. године

Измена број 3 Плана јавних набавки за 2022. годину од 07.11.2022. године.

______________________________________________________________________________

Јавни позиви 2022. година

Јавни позив – Млеко и млечни производи, ЈНОП 20-2022-0021

Јавни позив – Свеће сезонско и јужно воће, ЈНОП 19-2022-0016

Јавни позив – Средства за одржавање воде у базенима, ЈНОП 18-2022-0015

Јавни позив – Безалкохолна и алкохолна пића и напици, ЈНОП 16-2022-0003

Јавни позив – Брашно, ЈНОП 17-2022-0014

Јавни позив – Услуге осигурања, ЈНОП 14-2022-0011

Јавни позив – Набавка резервног дела моноблока за коштани остеодензитометар, ЈНОП 12-2022-0020

Јавни позив – Електрична енергија, ЈНОП 11-2022-0013

Јавни позив – Смрзнуто воће и поврће и остале смрзнуте намирнице, ЈНОП 10-2022-0010

Јавни позив – Медицинска опрема по партијама, ЈНОП 08-2022-0019

Јавни позив – Кокошија јаја (конзумна), ЈНОП 05-2022-0007

Јавни позив – Риба и производи од рибе, ЈНОП 07-2022-0005

Јавни позив – Млеко и млечни производи, ЈНОП 06-2022-0006

Јавни позив – Разни прехрамбени производи, ЈНОП 04-2022-0009

Јавни позив – Киселе зимске салате, ЈНОП 02-2022-0007

Јавни позив – Материјали и средства за одржавање хигијене, ЈНОП 01-2022-0001

Јавни позив – Хлеб и други пекарски производи, ЈНОП 03-2022-0008

Јавни позив – набавка резервног дела моноблока за коштани остеодензитометар, ЈНОП 15-2022-0020

Јавни позив – Свеже поврће, ЈНОП 13-2022-0014

Јавни позив – Месо и месни производи, ЈНОП 09-2022-0004

______________________________________________________________________________