Javne nabavke

Pravilnik o postupku javne nabavke i nabavki na koje se zakon ne primenjuje SB Termal pdf
Plan javnih nabavki SB „Termal“ za 2018. godinu pdf

2018

Javna nabavka dobara – Medicinskih aparata i opreme JNOP 04/2018.

Позив за подношење понуда ЈНОП 04-2018

Конкурсна документација 

________________________________________________________________________

Javna nabavka usluga – dezinfekcije, dezinsekcije  i deratizacije JNMV 03/2018-1.2.2.

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 03-2018-1.2.2.
Konkursna dokumentacija JNMV 3-2018 -1.2.2
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03-2018-1.2.2.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 03-2018-1.2.2.


Javna nabavka dobara – aktivna električna energija

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 02-2018-1.1.9. el energija
Konkursna dokumentacija JNOP 2-2018. el energija
Odluka o dodeli Ugovora JNOP 02-2018-1.1.9. el energija
Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 02-2018 – 1.1.9.  ел. енергија


Javna nabavka dobara – aparata osteodenzitometra (aparat Dexa) za merenje minimalne gustine kostiju.

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01-2018
Konkursna dokumentacija JNMV 1-2018
Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 1-2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju. JNMV 01-2018-1.1.13.
Odluka o dodeli Ugovora JNMV 01-2018.1.1.13.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 01-2018-1.1.13.