Stručni skup: “ZAŠTO SU BAJKE VAŽNE ZA DECU”

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će u subotu, 8. oktobra 2016, biti održan još jedan stručni skup u „Termalu”, pod nazivom „Zašto su bajke važne za decu” sa temom  „ Bajke između pripovedanja i igre”.
Ovo je stručni skup  medicinskih sestara- vaspitača, vaspitača, stručnih saradnika i direktora
predškolskih ustanova.
Sve vreme dok traje skup, učesnici će izlagati svoje radove do 15 minuta, dok je predviđeno da diskusija nakon svakog izlaganja bude 10 minuta. Očekuje se preko 100 učesnika, a prijavljeno je 30 stručnih radova.

[download id=“13362″]